Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Η υποστήριξη του φοιτητή κατά την συγγραφή των εργασιών του

Είναι μία από τις κυριότερες δραστηριότητες μας. Σκοπός μας είναι η υποστήριξη του φοιτητή ώστε να ξεπεράσει με τον καλύτερο τρόπο οποιαδήποτε δυσκολία και αν αντιμετωπίσει κατά την συγγραφή της εργασίας του. Στόχος μας είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση του, προσφέροντας υψηλό επίπεδο και ποιότητα, ρίχνοντας στο ελάχιστο δυνατό το κόστος. Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη όλων των εργασιών για πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. Το ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών μας, καλύπτει τεράστιο εύρος γνωστικών αντικειμένων, επιφέροντας άριστα αποτελέσματα. Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε εργασίες εξαμήνου, εργασίες ΕΑΠ, ΑΚΠΥ, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, στατιστικές αναλύσεις και παρουσιάσεις.

Εργασίες ΕΑΠ – Εργασίες ΑΠΚΥ
Ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ, υποχρεούται να παρακολουθήσει μίας ή περισσότερες θεματικές ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και συνάμα να φέρει σε πέρας εργασίες για την κάθε ενότητα. Στις περισσότερες ενότητες ο αριθμός αυτών των εργασιών είναι 4, ενώ σε ορισμένες ο αριθμός των εργασιών είναι 5.
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ θα σας στηρίξει στην προσπάθεια σας αυτή. Πιο συγκεκριμένα, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιτυχή εκπόνηση των εργασιών σας, πάντα στο καλύτερο εφικτό κοστολόγιο της αγοράς και με το καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα. Επίσης, λόγω της απαιτητικότητας και της σχολαστικότητας του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ, οι εργασίες ελέγχονται αυστηρά και πάντα παραδίδονται σε ολοκληρωμένη και άρτια μορφή. Εγγυόμαστε μία πρωτότυπη εργασία, απαλλαγμένη από κρούσματα λογοκλοπής, βασισμένη σε πλούσια βιβλιογραφία της τελευταίας πενταετίας,.
Ακόμη, παρέχουμε και στο στάδιο του σχεδιασμού της. Μπορούμε να δημιουργήσουμε την δομή της εργασίας σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καθηγητών σας, αλλά και να σας βρούμε το κατάλληλο βιβλιογραφικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.
Διπλωματικές Εργασίες 
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Η βαρύτητα της διπλωματικής εργασίας, την καθιστά ως την κυριότερη εργασία κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και καθορίζει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία.
Η διπλωματική εργασία, αφορά ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο επιλεγεί ο φοιτητής σε συνεργασία με τον καθηγητή του. Για τη συγγραφή μίας διπλωματικής εργασίας, απαιτείται η αξιολόγηση και η χρήση εκτενούς βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών, η οποία θα καλύψει πλήρως το αντικείμενο της εργασίας.
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορεί να σας καλύψει σε όλα τα στάδια της διπλωματικής σας εργασίας. Μπορούμε να σας προτείνουμε θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, να συλλέξουμε την απαραίτητη βιβλιογραφία, να σας καλύψουμε στο ερευνητικό και στο στατιστικό μέρος και να σας παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στη συγγραφή της εργασίας σας. Η εργασία σας θα αποτελεί μία ποιοτική και πρωτότυπη εργασία, απαλλαγμένη από λογοκλοπή.
Πτυχιακές Εργασίες
Κάθε προπτυχιακός φοιτητής καλείται στο τέλος των σπουδών του να παρουσιάσει την πτυχιακή εργασία. Η συγκεκριμένη εργασία καθορίζει σημαντικά, το συνολικό βαθμό του πτυχίου και για το λόγο αυτό, πρέπει να αποτελεί μελέτη υψηλών προδιαγραφών που θα μπορέσει να εξασφαλίσει το «άριστα». Ο φοιτητής μέσω της πτυχιακής εργασίας, καλείται να αποδείξει την ικανότητα του να ερευνήσει, να αξιολογήσει το υλικό που του προσφέρεται και να καταγράψει με το δικό του τρόπο και ύφος, τα συμπεράσματα του, γύρω από το αντικείμενο που μελετά. Τόσο, η εύρεση όσο και η αξιολόγηση του υλικού, είναι πραγματικά μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτεί την ανάλογη εμπειρία και γνώση.
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορεί να σας βοηθήσει σε όποιο στάδιο της εργασίας σας και αν παρουσιαστεί ανάγκη. Οι συνεργάτες μας, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν  εύκολα και άμεσα το βιβλιογραφικό υλικό που θα χρειαστείτε, καθώς και να το αξιολογήσουν, προσφέροντας σας άριστο αποτέλεσμα, χωρίς κόπο και με χαμηλό κόστος.
Στατιστικές Αναλύσεις (SPSS, STATA, E-VIEWS)
Οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, όπως και οι διατριβές, απαιτούν την ύπαρξη πρωτογενούς έρευνας. Πρωτογενής έρευνα μπορεί να επιτευχθεί είτε με την βοήθεια της ποιοτικής ανάλυσης, είτε με τη βοήθεια της ποσοτικής ανάλυσης. Η ποσοτική ανάλυση, κατά κύριο λόγο βασίζεται σε αριθμητικά αποτελέσματα και διαγράμματα, που παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας. Τα αποτελέσματά της είναι εύκολα συγκρίσιμα, γίνονται πολύ εύκολα κατανοητά από τον αναγνώστη, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα. Τα στατιστικά προγράμματα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της ποσοτικής ανάλυσης.
Στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης, παρέχοντας πακέτα περιγραφικής στατιστικής, εύρεσης συσχετίσεων, τάσεων, αλλά και πολλών άλλων ελέγχων. Οι συνεργάτες μας είναι άριστοι γνώστες στατιστικών πακέτων, όπως SPSS, Minitab και MatLab. Ακόμη, παρέχουμε υπηρεσίες οικονομετρικών αναλύσεων, με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως είναι το  STATA και το E-VIEWS.
Παρουσιάσεις
Τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα ζητάνε από τους φοιτητές να παρουσιάσουν την εργασία τους. Δεν είναι λοιπόν αρκετό η εργασία να είναι άριστη ως προς την συγγραφή της, θα πρέπει να είναι άρτια και κατανοητή και κατά την παρουσίαση της. Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ σας εγγυάται την δημιουργία μιας καλοσχεδιασμένης παρουσίασης, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιτροπής, η οποία θα αναδείξει την εργασία σας και θα τραβήξει την προσοχή του ακροατηρίου σας.
Μεταφράσεις Εργασιών & Επιστημονικών Άρθρων
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ καλύπτει μεγάλη γκάμα μεταφράσεων και μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη κάθε πελάτη για να μεταφράσει ακαδημαϊκά άρθρα, εργασίες, αλλά και αρχεία ή ιστοσελίδες επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου